سرویس های کلاسیک

 • All
 • درب نیمه استیل
 • درب پیرکس
 • درب پیرکس T
 • کلاسیک
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • 4 پارچه کلاسیک

  شامل قابلمه 28 و ماهیتابه 28 با درب پیرکس
  • درب پیرکس
  • کلاسیک
 • 6 پارچه کلاسیک

  شامل قابلمه 20,24 و ماهیتابه 26 با درب پیرکس
  • درب پیرکس
  • کلاسیک
 • 6 پارچه بیضی کلاسیک

  شامل ماهیتابه بیضی 25,30,33 با درب پیرکس
  • درب پیرکس
  • کلاسیک
 • 7 پارچه مرغ و ماهی

  شامل بوقلمون پز 33 و ماهیتابه بیضی 33 با درب پیرکس
  • درب پیرکس
  • کلاسیک
 • 8 پارچه کلاسیک

  شامل قابلمه 20,24,28 و ماهیتابه دودسته 26 با درب پیرکس
  • درب پیرکس
  • کلاسیک
 • 8 پارچه کلاسیک

  شامل قابلمه 20,24,28 و ماهیتابه 28 با درب نیمه استیل
  • درب نیمه استیل
  • کلاسیک
 • 9 پارچه کلاسیک

  شامل قابلمه 20,24,28 و ماهیتابه 26 با درب پیرکس و شیرجوش
  • درب پیرکس
  • کلاسیک
 • 9 پارچه کلاسیک

  شامل قابلمه 20,24,28 و ماهیتابه 26 با درب نیمه استیل و شیرجوش
  • درب نیمه استیل
  • کلاسیک
 • 19 پارچه کلاسیک

  شامل قابلمه 20,24,28 , ماهیتابه 28 با درب پیرکس رینگ پهن , ماهیتابه دوطرفه 32 و شیرجوش
  • درب پیرکس T
  • کلاسیک
 • 24 پارچه کلاسیک

  شامل قابلمه 20,24,28 و ماهیتابه 26 با درب پیرکس و شیرجوش به همراه ست 7
  • درب پیرکس
  • کلاسیک
 • 24 پارچه کلاسیک

  شامل قابلمه 20,24,28 و ماهیتابه 28 با درب نیمه استیل و شیرجوش به همراه ست
  • درب نیمه استیل
  • کلاسیک

منو محصولات