تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

کاندید به پشتوانه واحد تحقیق و توسعه و پیشرفته ترین خط تولید مکانیزه تولید ظروف دایکست در کشور در صدر تولید کنندگان سبد لوازم خانگی ایران قرار گرفته است. از آنجایی که سطح رقابت ها متد ها و فرایند های تولید با سرعت فزاینده ای در سطح جهان در حال گسترش است لذا تحقیق و توسعه از درجه بالایی از اهمیت است و این شرکت همواره توجه ویژه ای را به این بخش معطوف داشته است.                طراحی و ایجاد محصولات جدید مناسب با خواسته بازار یا حتی فراتر از آن ٫ توجه به اصل تمایز و نو آوری٫ بهینه سازی فرایند ها٫ انتقال و جذب فناوری های روز از وظایف این واحد میباشد.

magnifying-glass