فرصت‌های شغلی

جایگاه شغلی توانمندی‌ها محل کار
کارشناس بازرگانی-صادرات 3 سال سابقه کار، آشنا به اصول صادرات و زبان انگلیسیدفتر مرکزی

 

فرم استخدام

توجه: درخواست شما صرفاً توسط مسئولین شرکت کاندید و بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای بررسی گردیده و در صورت تایید رزومه حداکثر ظرف مدت 15 روز با شما تماس گرفته خواهد شد، در غیر این صورت رزومه شما در بخش منابع انسانی شرکت بایگانی و برای فرصت های شغلی احتمالی بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بدیهی است انتخاب براساس اصل شایسته سالاری و بدون دخالت شرکت های کاریابی انجام خواهد شد.

 

magnifying-glass