* باز کردن درب زودپز

• وقتی درجه ی تنظیم حالت پخت در حالت تخلیه بخار یا Free قرار دارد اهرم بازکردن درب را به سمت بالا ببرید تا گیره ها در اطراف زود پز باز شوند.حالا می توانید درب زودپز را بلند کنید.

* بستن درب زودپز

• درجه تنظیم حالت پخت باید در حالت تخلیه بخار Free باشد. درب ظرف را درحالی که گیره های قفل باز هستند روی بدنه قرار دهید. درب را با یک دست کمی فشار داده ، و با دست دیگر دکمه قفل را با استفاده از انگشت شست فشار دهید.
• بررسی کنید که گیره ها قفل شده باشند و به طور کامل و به درستی دور بدنه ی زود پز قرار گرفته باشند.

* قبل از اولین استفاده

• واشر سیلیکونی را از درب جدا کرده ، واشر و درب را با آب و مایع ظرفشویی شسته و پس از خشک کردن ، واشر را دوباره در جای خود قرار دهید.

توجه: اطمینان حاصل کنید که واشر سیلیکونی به درستی در جای خود قرار گرفته باشد زیرا در غیر این صورت هنگام آشپزی، فشار داخل زودپز هنگام پخت غذا بالا نمی رود. واشر سیلیکونی نباید پیچ خوردگی داشته باشد و حتما توجه کنید
در شیار مخصوص به درستی قرار گیرد.
• زودپز را به اندازه ی حداکثر ظرفیت علامت MAX درج شده داخل بدنه از آب پرکنید و درب ظرف را ببندید. درجه ی تنظیم حالت پخت را در حالت تخلیه بخار Free تنظیم کرده و اجازه دهید آب به جوش بیاید. آب را به مدت 5 دقیقه بجوشانید. ذرات باقیمانده ی حاصل
از تولید با آزاد شدن بخار تمیز می شود. زودپز را خالی کرده و بشویید.

magnifying-glass