توزیع یکنواخت حرارت

ته دیگ های ترد و طلایی که قالبی و یک تکه از ته قابلمه جدا می شوند در آشپزی ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. ظروف دایکستی به دلیل ضخامت بیشتر کف ظرف در مقایسه با ظروف کششی معمولی موجود در بازار کیفیت ته دیگ بهتری را ارایه می کنند.کف این ظروف در حالت استاندارد و در صورت طراحی مناسب می بایست حد اقل ۴.۵ میلیمترضخامت داشته باشند. ضخامت یاد شده موجب بهبود کیفیت آشپزی می گردد و مزایای ذیل را برای شما به ارمغان می آورد.

magnifying-glass