ضخامت ظروف

ضخامت بالای آلومینیوم در مقایسه با ظروف کششی موجب استحکام بیشتر بدنه و طول عمر بیشتر ظرف میشود. برای مثال شاید این تجربه را داشته باشید که کف ظروف کششی پس از مدتی استفاده دفرمه شده و بالا می آید. این امر به علت استحکام کم بدنه نازک این ظروف بوده و موجب می شود دیگر روغن به طور یکنواخت داخل ظرف باقی نماند و در کناره ظروف تجمع نماید.

magnifying-glass