ظروف چدنی

در اصل چدن یکی از انواع آلیاژهای آهن است که سالها پیش به دلیل مقاومت بالا در برابر گرم و سرد شدن متوالی جایگزین ظروف سنگین و شکننده ساخته شده از سنگ شد. امروزه در کشور ما به اشتباه به ظروفی که از آلومینیوم آلیاژی ساخته شده اند ظروف چدنی گفته می شود. وزن یک قابلمه متوسط سایز ۲۴ ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم حدود ۱ کیلوگرم است در حالی که یک قابلمه با همین سایز اگر از جنس چدن باشد حدود ۳ کیلوگرم می باشد؛ بنابراین کافی است یک فرد با تجربه و آشنا به فلزات ظرف را در دست گرفته تا متوجه این موضوع گردد. ظروف چدنی در حال حاضر بیشتر در آشپزخانه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. ظروف چدنی سالهاست به دلیل سنگینی ، قیمت بالا، مشکلات تولید و عدم انتقال حرارت مناسب جای خود را به رقبای آلومینیوم کار خود داده است.

magnifying-glass