مقایسه با ظروف تفلون کششی

ضخامت بالای آلومینیوم در مقایسه با ظروف کششی موجب می شود ظرف حرارت را درخود نگه داشته و ان را به طور یکنواخت پخش نماید. همچنین ضخامت کم کف ظروف موجب می شود شعله در محل تماس به کف ظرف حرارت بیشتری را به پوشش داخل ظرف منتقل نماید و تفلون در حلقه تماس شعله با کف ظرف آسیب بیشتری ببیند.

magnifying-glass