آدرس جدید دفتر مرکزی کاندید

از مورخه ۹۹/۰۴/۰۱ دفتر فروش کاندید به آدرس: میدان شوش – بازار بلور فروشان – خیابان صابونیان – مجتمع تجاری و اداری قصر بلور – آسانسور وسط – طبقه ششم – واحد ۶۰۲
انتقال می یابد.

magnifying-glass