بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

 25 الی 28 آبان ماه 1400

سالن 41B ٬ غرفه 36

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

magnifying-glass