بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

 29 آذر الی 2 دی ماه 1401

سالن 6 – غرفه 601

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 

 

 

 

 

magnifying-glass