سرویس 14پارچه و 23پارچه سزار موجود شد.

سرویس 14پارچه سزار
پوشش تیتانیوم
رنگبندی:  پلاتینیوم / دودی/ رزگلد براق/ بژ / سبز کیهانی

سرویس 23پارچه سزار
پوشش تیتانیوم
رنگبندی:  پلاتینیوم / دودی/ رزگلد براق/ بژ/ سبزکیهانی

magnifying-glass