سرویس 16پارچه اسکار موجود شد.

سرویس 16پارچه اسکار با پوشش بایوگرانیت
شامل: قابلمه 20/24/28/32 | تابه دودسته 28 | تابه تکدسته 24 | شیرجوش 16 درب دار | حوله | یک جفت دستگیره سیلیکونی

magnifying-glass