محصول جدید کاندید

روستر جدید و فرتابه سایز 36 با پوشش گرانیت در رنگ های دورو خاکستری- دورو قهوه ای و دورو مشکی موجود شد.

روستر جدید

فرتابه

magnifying-glass