” نهمین جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان “

با توجه به نظرسنجی سالانه “جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان” لطفاً با مشارکت فعال جهت ارتقا رتبه کاندید کوشا باشید.

مهلت ثبت رای تا 31 خردادماه 1401

از طریق لینک زیر در نظرسنجی شرکت کنید و به کاندید رای دهید.

باتشکر

https://irantopbrands.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C

 


 

magnifying-glass