” نهمین جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان “

نظرسنجی سالانه “جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان” تا 15 تیرماه تمدید شد.

از طریق لینک زیر در نظرسنجی شرکت کنید به کاندید رای دهید و به قید قرعه جایزه بگیرید.

باتشکر

https://irantopbrands.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C

 

 

 

 

magnifying-glass