هشتمین جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان

با توجه به نظرسنجی سالانه “جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان” با مشارکت فعال جهت ارتقا #رتبه_کاندید کوشا باشید.
مهلت ثبت رای تا 15تیرماه 1400
برای شرکت در نظرسنجی می بایست با وارد شدن در لینک

https://irantopbrands.org/نظرسنجی

و #اپلیکیشن یا #کانال_تلگرام برند محبوب در نظرسنجی شرکت کنید و به کاندید رای دهید.

magnifying-glass