پخش تیزر کاندید از شبکه ایران کالا

پخش تیزر کاندید از شبکه ایران کالا
هرشب قبل از مسابقه دونبش
حدود ساعت 19

magnifying-glass