🔴#اطلاعیه

بدینوسیله از زحمات و فعالیت های تاثیرگذار کلیه کارکنان و عوامل محترم فروش محصولات کاندید در دفاتر پخش و فروشگاه های سطح کشور تقدیر و قدردانی میگردد.

از کلیه نمایندگان محترم فروش محصولات کاندید دعوت می شود جهت اخذ “ تخفیف ویژه ” اعطایی به کارکنان در تمامی روزهای شهریورماه با واحد ستادی فروش تماس بگیرند.

فروشندگان محترمی که محصولات کاندید را از طریق نمایندگی تامین می کنند با مراجعه به نمایندگان محترم ، از این امکان استفاده نمایند.

با احترام
بازاریابی و فروش

 

 

magnifying-glass